กลับไปที่รายละเอียดของบทความ ประสิทธิภาพของยาปฏิชีวนะ Piperacillin/Tazobactam เปรียบเทียบกับ Ceftazidime ในผู้ป่วยโรคมะเร็งที่รับยาเคมีบำบัดในโรงพยาบาลแล้วเกิดไข้ที่สงสัยจากภาวะติดเชื้อแบคทีเรีย Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy