กลับไปที่รายละเอียดของบทความ อัตราการเสื่อมของไตในผู้ป่วยเบาหวานในกลุ่มคนไข้ที่มีฮีโมโกลบินผิดปกติชนิดอีอี และกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการใช้สมการประมาณการค่าระดับน้ำตาลสะสม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy