กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การเปรียบเทียบประสิทธิผลของเทปยืดหยุ่นเพื่อการบำบัด กับการออกกำลังกายแบบแมคเคนซี่ในผู้ป่วยปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังแบบไม่เฉพาะเจาะจง : การทดลองแบบสุ่ม Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy