[1]
บัณฑิตพานิชชา พ., พลแสน น. และ เหลืองขวัญ ส. 2018. การพัฒนาระบบการพยาบาลในการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 32, 2 (มี.ค. 2018), 131–144.