[1]
พิพัฒน์เยาว์กุล เ. 2018. ผลลัพธ์หลังจากการเกิดกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษา. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 32, 1 (เม.ย. 2018), 21–32.