[1]
รุจิศิรศานต์กุล อ. 2018. อัตราตายของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 30, 3 (เม.ย. 2018), 203–211.