[1]
พงศ์วัชชราภรณ์ เ. 2018. ผลการรักษาภาวะชักต่อเนื่องแบบเกร็งกระตุกในเด็ก. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 29, 2 (มิ.ย. 2018), 51–59.