[1]
แก้วสิงห์ ป., เอกะวิภาต ภ., ประเสริฐทรง ข. และ ปานนาค ท. 2018. การประเมินสมรรถนะของหอผู้ป่วยเวชบำบัดวิกฤตทางประสาทศัลยศาสตร์ ด้วย Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) III. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 27, 3 (ก.ย. 2018), 205–215.