[1]
ศรีสุวพันธ์ อ. 2018. ผลของน้ำขิงกับระยะเวลาการเริ่มไหลของน้ำนมมารดาหลังคลอด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 27, 3 (ก.ย. 2018), 243–250.