[1]
นันทธีโร อ. 2018. อาการนำมาพบแพทย์ของผู้มาตรวจมะเร็งเต้านม. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 27, 3 (ก.ย. 2018), 251–262.