[1]
อึงพินิจพงศ์ ว. 2018. การให้ยา ondansetron เพื่อป้องกันอาการคันจากการให้ยา morphine เข้าซ่องน้ำไขสันหลังในผู้ป่วยผ่าตัดคลอด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 24, 1 (ก.ย. 2018), 181–188.