[1]
โพธิโยธิน พ. 2018. Outcome of Severs Head Injury Care Map in Surin Hospital. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 24, 1 (ก.ย. 2018), 198–198.