[1]
จงเจษฎ์ น. 2018. การศึกษาผู้ป่วยเด็กไตวายเฉียบพลันที่ได้รับการบำบัดทดแทนไต. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 25, 1 (ต.ค. 2018), 43–55.