[1]
เดชาศิลปชัยกุล ศ. 2018. การผ่าตัดมดลูกทางหน้าท้องในโรงพยาบาลศรีสะเกษ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 24, 3 (ต.ค. 2018), 35–44.