[1]
คงสวัสดิ์ ว. 2018. การให้ dopamine ในผู้ป่วย Leptospirosis พื่อการรักษาไตวายเฉียบพลัน. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 23, 2 (ต.ค. 2018), 667–675.