[1]
ดีนกระโทก เ. 2018. การบูรณะฟันด้วยพอร์ซเลนวีเนียร์ : รายงานผู้ป่วย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 22, 2 (พ.ย. 2018), 319–328.