[1]
พิมพ์รัตน์ เ. 2018. บทบรรณาธิการ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 33, 3 (ธ.ค. 2018), (1).