[1]
คงวัฒนานนท์ ร. 2019. การคลอดทารกแฝดสองในโรงพยาบาลศรีสะเกษ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 21, 2 (ก.พ. 2019), 85–95.