[1]
อึงพินิจพงศ์ ว. 2019. บทบรรณาธิการ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 20, 1 (ก.พ. 2019), (4).