[1]
วงศ์ประสิทธิ์ ภ. 2019. โรคบาดทะยักในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ มกราคม 2544-เมษายน 2548. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 20, 2 (มี.ค. 2019), 49–66.