[1]
อึงพินิจพงศ์ ว. 2019. บทบรรณาธิการ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 20, 3 (มี.ค. 2019), (4).