[1]
อึงพินิจพงศ์ ว. 2019. การพัฒนาระบบดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 18, 1 (มิ.ย. 2019), 25–37.