[1]
แสงกล้า ผ. 2019. บทบรรณาธิการ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 19, 2 (มิ.ย. 2019), (4).