[1]
อึงพินิจพงศ์ ว. 2019. การประเมินความวิตกกังวลก่อนได้รับการผ่าตัดและยาระงับความรู้สึกของผู้ป่วยในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 18, 3 (ก.ค. 2019), 35–46.