[1]
แสงกล้า ผ. 2019. การตายของทารกปริกำเนิดในโรงพยาบาลสุรินทร์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 17, 1 (ก.ค. 2019), 33–47.