[1]
คันธา เ. 2019. รายงานผู้ป่วย: ภาวะจอตาผิดปกติแบบ Purtscher’s Retinopathy. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 34, 2 (ส.ค. 2019), 231–238.