[1]
พฤฒิจิระวงศ์ จ. 2019. การตัดปากมดลูกด้วยห่วงไฟฟ้า (LEEP) ที่โรงพยาบาลชัยภูมิ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 21, 3 (ต.ค. 2019), 95–103.