[1]
มุ่งเจริญสันติกุล อ. 2020. รายงานผู้ป่วย : ภาวะมดลูกปลิ้นเฉียบพลันหลังคลอด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 17, 2 (ม.ค. 2020), 19–29.