[1]
วงษ์ฟูเกียรติ อ. 2020. มะเร็งต่อมน้ำเหลืองทีเซลล์ ชนิด Subcutaneous Panniculitis-like T-cell Lymphoma: รายงานผู้ป่วย. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 35, 3 (ธ.ค. 2020), 523–532.