[1]
สุขวนวัฒน์ว., เศาจวุฒิพงศ์ร. และ ยมานันตกุลป. 2021. รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 36, 2 (ส.ค. 2021), 375-389.