[1]
สุขวนวัฒน์ ว., เศาจวุฒิพงศ์ ร. และ ยมานันตกุล ป. 2021. รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 36, 2 (ส.ค. 2021), 375–389.