[1]
พิมพ์รัตน์ เ. 2021. บทบรรณาธิการ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 36, 3 (ธ.ค. 2021), (1).