[1]
ก.ศรีสุวรรณ ก. 2022. ความถูกต้องของ FNA ในการวินิจฉัยโรคของก้อนที่ต่อมไทรอยด์. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 37, 2 (ส.ค. 2022), 391–399.