[1]
พิมพ์รัตน์ เ. 2023. บทบรรณาธิการ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 38, 1 (เม.ย. 2023), (1).