[1]
ฟังสูงเนิน อ., นุมานิต ร., ชมงาม ศ., ศิริวัฒนเมธานนท์ อ. และ บุตรดา โ. 2023. การพัฒนารูปแบบการพยาบาลตามหน้าที่หลักทางคลินิก ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 38, 3 (ธ.ค. 2023), 627–638.