[1]
รักชื่อดี น. 2023. สารบัญ. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์. 38, 3 (ธ.ค. 2023), (2)-(3).