(1)
โรจน์จรัสไพศาล ว. การทำนายภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำหลังผ่าตัดไทรอยด์ โดยใช้แนวโน้มของระดับแคลเซียมในเลือด. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 32, 69-78.