(1)
บัณฑิตพานิชชา พ.; พลแสน น.; เหลืองขวัญ ส. การพัฒนาระบบการพยาบาลในการป้องกันภาวะตกเลือดหลังคลอด. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 32, 131-144.