(1)
แสงศิริรักษ์ ส. ภาระการดูแลผู้ป่วยจิตเภทและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 31, 139-148.