(1)
พหลภาคย์ เ. รายงานผู้ป่วย : ภาวะการทำงานบกพร่องของข่ายประสาทแขนหลังถูกฟ้าผ่า. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 31, 163-172.