(1)
พิพัฒน์เยาว์กุล เ. ผลลัพธ์หลังจากการเกิดกระดูกสะโพกหักในผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษา. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 31, 71-83.