(1)
แสงกล้า ผ. บทบรรณาธิการ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 31, (1).