(1)
ทองทับ น. กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยเบาหวาน. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 30, 191-202.