(1)
รุจิศิรศานต์กุล อ. อัตราตายของผู้ป่วยบาดเจ็บศีรษะรุนแรง. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 30, 203-211.