(1)
พิชญ์ชัยประเสริฐ ส. ความสัมพันธ์และความสำคัญทางคลินิกระหว่างทารกน้ำหนักน้อยและภาวะโลหิตจางระหว่างตั้งครรภ์ที่โรงพยาบาลสุรินทร์. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 30, 212-220.