(1)
วิริยอุดมศิริ อ. การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักที่อายุ 24, 48 ชั่วโมงหลังคลอดสำหรับทำนาย ภาวะ Breast Feeding Jaundice ในกลุ่มทารกแรกเกิดครบกำหนด. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 33, 11-21.