(1)
ดีพูน ศ.; ชัยมงคล ว. การพัฒนาคุณภาพงานอนามัยแม่และเด็กเพื่อลดความขัดแย้งทางการแพทย์ งานบริการสาธารณสุข จังหวัดศรีสะเกษ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 33, 23-36.