(1)
จิตร์ไทย ป. การรับเของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลบุรีรัมย์เกี่ยวกับประโยชน์ของข้อมูล ในใบ Anesthetic Record เพื่อนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 25, 319-329.