(1)
อัศวกุล อ. การตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมียชนิดฮีโมโกลบิน อี ในโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 25, 359-367.