(1)
พงศ์วัชชราภรณ์ เ. ผลการรักษาภาวะชักต่อเนื่องแบบเกร็งกระตุกในเด็ก. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. 2018, 29, 51-59.